MIXER 4 - 12 LINE

MIXER 4 - 12 LINE (7 sản phẩm)

CMS 600

Giá bán: Liên hệ

Mixer EGO CMS 600 
MIXER DYNACORD CMS 600

Giá bán: Liên hệ

Mixer Dynacord CMS 600 tích hợp Equalizer 
YAMAHA MG 10 XU

Giá bán: Liên hệ

MIXER YAMAHA MG 10XU
YAMAHA MG 12 XU

Giá bán: Liên hệ

MIXER YAMAHA MG 12XU
DYNACORD CMS 1000

Giá bán: Liên hệ

MODEL: DYNACORD CMS 1000
DYNACORD CMS 1600

Giá bán: Liên hệ

MODEL: Mixer Dynacord CMS 1600
CMS 1600

Giá bán: Liên hệ

12 đường tiếng cao cấp, 12 mono + 4 stereo.
Effector: 2*99 DPS 
11 brand EQ hỗ trợ điều chỉnh theo ý muốn
Phantom: 48V