News

THIẾT KẾ - CUNG CẤP - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ

ÂM THANH - ÁNH SÁNG - NỘI THẤT KARAOKE - EVENT SỰ KIỆN

 
NX903 NEW

NX903 NEW

NX903 NEW

C8-C6

C8-C6

C8-C6

TX400 NEW

TX400 NEW

TX400 NEW

TX9000S

TX9000S

TX9000S

TVL TX9900

TVL TX9900

TVL TX9900

TVL 9000 PLUS

TVL 9000 PLUS

TVL 9000 PLUS

phần mềm KX100 bản cũ

phần mềm KX100 bản cũ

phần mềm KX100 bản cũ

TVL LX18AB-903

TVL LX18AB-903

TVL LX18AB-903

Wifi TX200

Wifi TX200

Wifi TX200

TVL TX200

TVL TX200

TVL TX200

AAP K1000

AAP K1000

AAP K1000

ECHO TVL TX 8900

ECHO TVL TX 8900

ECHO TVL TX 8900

Phần mềm LINE ARRAY TVL NX10-NX18AB

Phần mềm LINE ARRAY TVL NX10-NX18AB

Phần mềm LINE ARRAY TVL NX10-NX18AB

TXpro 9000

TXpro 9000

TXpro 9000